MENU
Đặt bàn

Liên Hệ

Hệ thống nhà hàng Rùa Vàng

  • Rùa vàng truyền thống Việt: 0204.3898.888
  • Vua lẩu Rùa Vàng: 0204.3898.999
  • Ẩm thực Trung Hoa: 0204.3818.888

 

 

loading
02043.898.999/ 0974.83.84.86
Back to Top